Reklama

Urząd Pracy w Lęborku pozyskał niemal 500 tys. złotych dodatkowych środków z Funduszu Pracy. Pieniądze zostaną wykorzystane na realizację projektu „Młodzi aktywni 30 – na rynku pracy”.

Celem projektu jest aktywizacja 83 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku do 30 roku życia. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania oraz usługami rynku pracy – poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pośrednictwo pracy, zajęcia aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach projektu przewidziano do realizacji szkolenie zawodowe pn. „Sekretarka” dla ośmiu osób, staże dla 47 osób, prace interwencyjne dla 13 osób oraz roboty publiczne dla sześciu osób. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzyma pięć osób. Zaplanowano także refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla czterech osób.

Młodzi aktywni 30 - na rynku pracy
fot. sxc.hu

Trwa również realizacja projektu pn.”Każdy ma swoją szansę” w okresie od lipca do grudnia 2012, wartego 395 000 zł. W ramach niego aktywizowanych będzie 45 osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Informacji osobom zainteresowanym udziela Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. O poszczególnych działaniach można dowiadywać się w odpowiednich referatach:

  • Pośrednictwo pracy: pok. 203, 207, tel. (59) 866 71 40 – 42, 866 71 48 – 50
  • Prace interwencyjne: pok. 102 tel. (59) 866 71 26
  • Roboty publiczne: pok. 102 tel. (59) 866 71 25
  • Dotacje i refundacje: pok. 103 tel. (59) 866 71 27 – 28
  • Staże: pok. 5 tel. (59) 866 71 06 – 07
  • Szkolenia : pok. 208 (59) 866 71 51 – 53
  • Poradnictwo zawodowe: pok. 204, 206 tel. (59) 866 71 43 – 44, 866 71 46 – 47
Poprzedni artykułOczyszczą miasto ze szczurów
Następny artykuł1000 nowych miejsc pracy w Bytowie