Reklama

Do 15 września 2012 r. można ubiegać się o przyznanie nagrody dla uczniów oraz studentów w ramach lęborskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Nagrody przyznawane są przez Urząd Miasta w dziedzinach: nauka, sport, kultura i sztuka w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła wyższa. Wnioski o przyznanie nagrody oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Lęborku (tel. 59 86 37 724) lub na stronie internetowej bip.um.lebork.pl.

O nagrodę mogą ubiegać się kandydaci, którzy:

 • posiadają stałe zameldowanie na terenie miasta Lęborka,
 • nie ukończyli 26 lat przed upływem terminu składania wniosków,
 • mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinach: nauka, sport, kultura i sztuka w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.
 • w przypadku ubiegania się o nagrodę w dziedzinie nauka osiągnęli średnią ocen:
  uczeń minimum 4,8, student minimum 4,5

O nagrodę mogą ubiegać się również absolwenci szkół lub uczelni, którzy ukończyli ją w roku kalendarzowym, w którym przyznawana jest nagroda. Preferowani są kandydaci mający osiągnięcia na szczeblu ponad powiatowym. Ponadto kandydaci do nagrody powinni przestrzegać podstawowych obowiązków ucznia/studenta i powszechnie obowiązujących norm społecznych.

 Dodatkowymi kryteriami uzupełniającymi są:

 • stopień udokumentowania osiągnięć,
 • adekwatność osiągnięć do wieku kandydata,
 • stopień trudności pokonywany przez kandydata w uzyskaniu osiągnięć np. niepełnosprawność,
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie,
 • działalność na rzecz szkoły i środowiska,
 • inne pomocnicze, ustalone przez komisję oceniającą wnioski.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

 • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
 • pracownicy naukowi szkół wyższych,
 • osoby upoważnione do reprezentowania instytucji kulturalnych lub sportowych,
 • sam zainteresowany, w przypadku, gdy jest osobą pełnoletnią,
 • rodzice lub opiekun prawny kandydata.

Wnioski można składać do 15 września br.

Poprzedni artykułMistrzostwa Lęborka w Tenisie
Następny artykułW upale na dwóch kółkach z Lwami