Reklama

Kilkanaście stowarzyszeń, w tym Zdrowa Ziemia Powiatu Lęborskiego, wystosowało manifest, w którym upomina samorządy o rzetelne monitorowanie poszukiwań gazu łupkowego.

Manifest podpisany przez organizacje z całego Pomorza rozsyłany jest do urzędów m.in. w powiecie lęborskim i kartuskim. Jego autorzy chcą, aby samorządy zagwarantowały wyrównanie strat poniesionych przez mieszkańców w wyniku poszukiwania gazu. Ostrzegają także, że inwestycje zagranicznych koncernów mogą doprowadzić do degradacji środowiska.

Stowarzyszenie Zdrowa Ziemia Powiatu Lęborskiego powstało po tym, jak mieszkańcy Strzeszewa w gminie Wicko dowiedzieli się, że koło ich miejscowości powstanie wiertnia gazu łupkowego. Zarzucają inwestorowi, firmie Lane Energy, że nie prowadzi skutecznej polityki informacyjnej.

Poniżej treść opublikowanego oświadczenia:

Stanowczo sprzeciwiamy się nieprzemyślanym działaniom w postaci poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (gaz z łupków) na terenie Pomorza aż do przedstawienia przez kompetentne czynniki:

1. Całościowej analizy zysków i strat.
2. Analizy wpływu wydobycia gazu na całokształt życia społeczno-gospodarczego danego regionu, np. na: turystykę i rekreację, rolnictwo, bezrobocie, jakość życia mieszkańców, status materialny mieszkańców.
3. Powstanie przepisów prawnych gwarantujących odpowiedni poziom odszkodowań za straty z działalności gospodarczej, w tym turystycznej i wywłaszczenia.
4. Powstanie przepisów prawnych gwarantujących rekompensaty z powodu utraty wartości nieruchomości, także działek rekreacyjnych.

Społeczności naszej nie interesuje dyskusja na temat gazu łupkowego, jego poszukiwań i eksploatacji, jeżeli nie zostaną spełnione powyższe warunki.

Nie jest interesem publicznym zysk koncernów gazowych jak przyjęto w uchwalonych i planowanych ustawach (Prawo Geologiczne i Górnicze, projekt ustawy o korytarzach przesyłowych). Uważamy, że prawo to narusza konstytucyjną gwarancję własności i równości stron, daje możliwość wywłaszczeń w trybie administracyjnym.

Przewidujemy „zgodnej z prawem” degradacji środowiska, a tym samym utratę miejsc wypoczynku oraz wartości swoich nieruchomości. Zanik ruchu turystycznego doprowadzi do bankructwa osoby inwestujące w przemysł turystyczny i do wzrostu bezrobocia. Możliwość skażenia gruntów i płodów rolnych będzie odstraszać konsumentów w kraju i za granicą do ich nabywania.

Prawo sprzeczne z interesem społecznym jest niemoralne. Najnowsza historia dostarcza nam aż nadto przykładów, gdy zgodnie z prawem dopuszczano się wielu nadużyć a nawet zbrodni.

Dialog prowadzony w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa korzystne tylko i wyłącznie dla inwestorów gazowych uważamy za bezcelowy.

Stowarzyszenie Zdrowa Ziemia Powiatu Lęborskiego
i pozostałe 17 Stowarzyszeń z terenu Pomorza

Strona stowarzyszenia na Facebooku: www.facebook.com/StowarzyszenieZdrowaZiemia

fot. FB ZZPL / Marek Kryda
Poprzedni artykułKossaka do remontu od zaraz
Następny artykułI Turniej Siatkówki Plażowej