Reklama

Dla ruchu pojazdów zamknięty został odcinek ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. rtm Pileckiego wraz z chodnikiem po prawej stronie ulicy. Ruch pieszych odbywa się chodnikiem od strony Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

Zamknięcie ulicy potrwa ok. 1 miesiąca. W kolejnym etapie zamknięty będzie odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. rtm Pileckiego do ul. Bohaterów Monte Cassino.

Drogowa inwestycja realizowana jest w ramach zadania „Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Zagospodarowanie podwórka integracyjnego przy ul. Grunwaldzkiej w Lęborku”.