Reklama

Trwają zapisy na lipcowy 22. Bieg Uliczny św. Jakuba Apostoła. Najkorzystniej na sztandarową imprezę biegową w Lęborku zapisać się on-line do 16 lipca. Uliczny bieg na 10 km odbędzie się 20 lipca 2024 roku.

Trasa biegu liczy 10 km, jest atestowana, ma 3 pętle po 2,67862 km plus dobieg od startu do mety 1,96414 km. Start znajduje się przy ul. Armii Krajowej przed skrzyżowaniem z ul. Czołgistów. Dalej trasa biegu będzie przebiegała następującymi ulicami: Armii Krajowej, Okrzei, Legionów Polskich, Słowackiego, Wojska Polskiego, Okrzei, 1 Maja, prosto przecina al. Wolności i wbiega na ul. Staromiejską, plac Pokoju oraz Armii Krajowej.

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają aktualne badania lekarskie. Każdy uczestnik biegu w dniu zawodów jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Za osoby niepełnoletnie podpisuje się rodzic lub opiekun prawny.

Zapisy prowadzone są w formie elektronicznej do 16.07.2024 r. oraz w dniu zawodów w Biurze Zawodów w dniu 20.07.2024 r.

Opłata startowa wynosi:

  • 50 zł – pod warunkiem dokonania wpłaty poprzez system elektronicznych opłat podczas rejestracji do dnia 16.07.2024 r. do godz. 23:59.
  • 10 zł – dla mieszkańców powiatu lęborskiego pod warunkiem dokonania poprzez system elektronicznych opłat podczas rejestracji do dnia 16.07.2024 r. do godz. 23:59.
  • 100 zł – w dniu zawodów w Biurze Zawodów w dniu 20.07.2024 r.
  • 20 zł – dla mieszkańców powiatu lęborskiego w dniu zawodów w Biurze Zawodów w dniu 20.07.2024 r.

Zawodnicy poniżej 18. roku życia z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty startowej (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość).

Uczestnik biegu, w dniu zawodów musi zgłosić się do Biura Zawodów w celu potwierdzenia uczestniczenia i odbioru pakietu startowego wraz z chipem. Biuro Zawodów czynne będzie 20 lipca br. w godz. 11:00 – 15:00 i mieścić się będzie w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Curie-Skłodowskiej.

Każdy kto ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

Szczegóły na stronie internetowej: www.csir.lebork.pl

4o