Reklama

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez Sąd Rejonowy w Lęborku II Wydział Karny po rozpoznaniu sprawy karnej Patryka Łukaszuka – pełna treść poniżej.