Reklama

Starostwo Powiatowe w Lęborku informuje, że w związku z prowadzonymi robotami drogowymi polegającymi na układaniu nawierzchni bitumicznej na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborka w km 0+000 do km 1+671”, w dniach 27 i 28 września 2022 r. ulica Młynarska w Nowej Wsi Lęborskiej zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu.