Reklama

To z pewnością najmniej znany pomnik w Lęborku. Znajduje się on przy dawnym kasynie wojskowym, nieopodal bramy wjazdowej do lęborskiej jednostki wojskowej przy ulicy Obrońców Wybrzeża.

Poświęcony jest upamiętnieniu utworzonej 1 kwietnia 1942 roku w Lęborku filii obozu Stutthof. Mieściła się ona na terenie obiektów szkoły podoficerskiej SS powstałej na terenie przedwojennego szpitala dla chorych psychicznie – dzisiejsza jednostka wojskowa.

Wcześniej na terenie szpitala psychiatrycznego funkcjonowało od 11 listopada 1941 r. komando robocze obozu radzieckich jeńców wojennych. Później przybyli tu także więźniowie z KL Buchenwald.

Przed samą ewakuacją w styczniu 1945 r. w lęborskim obozie znajdowało się 53 więźniów. Na lęborskim cmentarzu znajdują się bezimienne groby pomordowanych więźniów obozu.