Kładka nad rzeką Łebą łączy ulicę Czołgistów oraz Kazimierza Wielkiego w Lęborku. / fot. RJP
Kładka nad rzeką Łebą łączy ulicę Czołgistów oraz Kazimierza Wielkiego w Lęborku. / fot. RJP
Reklama

Miasto Lębork pozyskało 2 mln 631 tys. zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego od strony Mostnika, most na rzece Łebie w miejscu obecnej kładki dla pieszych, budowę nowej drogi wzdłuż rzeki Łeby w kierunku Głowackiego oraz nowe połączenie z ulicy Głowackiego do Czołgistów za budynkiem Czołgistów nr 20.

Połączenie drogowo-mostowe pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, a Czołgistów pozwoli na skomunikowanie gęsto zabudowanych i intensywnie użytkowanych części miasta dla których główną barierą komunikacyjną jest obecnie rzeka Łeba. Planowane połączenie składające się z 500 metrowej drogi z chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz oświetleniem umożliwi przekierowanie ruchu samochodowego, rowerowego w nowym kierunku odciążając tym samym most na Alei Wolności, skrzyżowanie Alei Wolności z Armii Krajowej czy skrzyżowanie ulic Czołgistów z Armii Krajowej przy Starostwie Powiatowym. Nowe połączenie poprawi płynność ruchu, poprawi dostępność komunikacyjną, zwiększy bezpieczeństwo ruchu umożliwiając m.in. bezpośredni, szybki dojazd straży pożarnej.

Koszt planowanej inwestycji to ok. 5 mln 899 tys. zł, a dofinansowanie to 2 mln 631 tys. zł, co stawowi 45% wartości kosztorysu.