Reklama

1 kwietnia odbył się konwent samorządowców powiatu lęborskiego, w którym oprócz starosty Alicji Zajączkowskiej, burmistrzów i wójtów, uczestniczył kom. Mariusz Meyer, Komendant Powiatowy Policji w Lęborku oraz dr Zbigniew Barański – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Od 1 kwietnia, wraz z osobą, która zobowiązana jest przejść kwarantannę, będzie ona stosowana również wobec osób z nią mieszkających. W działaniach zabezpieczających, policję wesprze straż miejska i gminna oraz Żandarmeria Wojskowa. By zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się patogenu, bezwzględnie będzie egzekwowany zakaz zgromadzeń i wymagane odległości między osobami przebywającymi w przestrzeni publicznej.

Aktualnie policja ustala grafik dyslokacji patroli, w tym łączonych patroli różnych służb, które skupią się na kontroli przestrzegania zasad dezynfekcji w punktach handlowych i usługowych, a także będą miały nadzór nad przewidywanym wzmożonym ruchem podczas weekendów. Trwają rozmowy nad współpracą ze Strażą Graniczną w celu zabezpieczenia zwłaszcza pasa nadmorskiego.

Jak zapewnił Zbigniew Barański, szef lęborskiego Sanepidu, w powiecie lęborskim nie ma na dzień dzisiejszy ani jednego przypadku potwierdzonego zakażenia. Zdaniem Z. Barańskiego, należy również zweryfikować podejście do osób znajdujących się w kwarantannie. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jako zagrożenia, ale jako osoby potencjalnie zdrowe.

Zdecydowano, że od 2 kwietnia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku, codziennie publikowany będzie aktualizowany materiał zawierający dane o liczbie osób pozostających w kwarantannie – na naszym portalu pełne statystyki dotyczące koronawirusa w powiecie lęborskim, publikujemy już od poniedziałku.

Komendant Policji zwrócił uwagę, by nie podchodzić emocjonalnie do wizerunku policjanta czy żołnierza w stroju ochronnym. To, że ktoś występuje w kombinezonie zabezpieczającym, nie jest jednoznaczne z tym, że odbywa się działanie w związku z osobą zakażoną. To standardowe zabezpieczenie w trosce o bezpieczeństwo funkcjonariuszy, podejmujących czynności różnego rodzaju, np. podczas zdarzenia śmiertelnego, w którym ofiarą jest osoba co do której nie ma pewności, czy nie jest osobą z kontaktu.

Podczas spotkania omówiono także możliwość tworzenia na terenie miast i gmin tzw. izolatoriów, a więc miejsc, w których mogłyby przebywać w całkowitej izolacji osoby chore, których stan nie wymaga hospitalizacji.

Starosta przekazała wójtom i burmistrzom informację na temat postępów prac w sprawie subwencji oświatowej, która w znacznym stopniu definiuje gminne i powiatowe budżety. Ponadto dyskutowano o najważniejszych zagadnieniach, które starosta w imieniu pozostałych samorządowców przekaże wojewodzie pomorskiemu podczas najbliżej telekonferencji.