W cyklu „Ulice nieznane” ruszamy dziś na wchód, „Lębork Wchód”
Reklama

W cyklu „Ulice nieznane” ruszamy dziś na wchód, „Lębork Wchód” ?
Nowa dzielnica to nowe ulice. Pewnie większość mieszkańców słabo je kojarzy. Dziś skupimy się na tych kresowych i innych. Za tydzień napiszemy o sympatycznych nazwach pochodzących ze świata roślin ????

Główną osią dzielnicy „Lębork Wschód” jest ulica Wileńska. To Wileńską wjeżdżamy na dzielnicę i to przy Wileńskiej zlokalizowane jest widoczne na zdjęciach osiedle szeregowców (foto MasterDron)
Kolejnym miejscem do odnotowania jest rondo im. Miasta Wołkowysk, współpracującego z Lęborkiem 44-tysięcznego miasta na Białorusi z aktywną Polonią. Skręcając w prawo trafimy na Lwowską, tuż obok leży inna kresowa ulica Grodzieńska.
Nie wszystkie ulice są jeszcze zamieszkałe. Z innych nazw warto zapamiętać ulicę Przemysłową i Graniczną. Ciąg dalszy nastąpi…