Sąd Rejonowy w Lęborku przy Pl. Kopernika ‍‍ zawiesza rozprawy do 27 marca. Powód? Epi
Reklama

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego od dnia 13 do 27 marca odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia w Wydziałach Sądu Rejonowego w Lęborku za wyjątkiem spraw pilnych w sposób oczywisty wymagających odbycia posiedzenia oraz wstrzymano osobiste przyjmowanie interesantów we wszystkich wydziałach sądu.

Ponadto zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Lęborku wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów od dnia 11 marca 2020 roku do odwołania. Wszelkie skargi, wnioski, prośby należy kierować do Sądu drogą pisemną lub mailową. Zostaną one rozpoznane w ciągu 30 dni od daty wpływu.

Sąd za pośrednictwem swojej strony internetowej informuje, że wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon, a także e-mailem lub przez ePUAP, jak również droga pocztową.

W komunikacie czytamy m.in.: „Prosimy także, aby wszelkie płatności na rzecz Sądu Rejonowego w Lęborku dokonywać przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej.

Zapewniamy, że Sąd Rejonowy w Lęborku pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, a zaistniałe ograniczenia mają na celu uniknięcie rozprzestrzenianie się wirusa i wywołania przez niego choroby”.

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), w ostatnich 14 dniach wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem Sąd prosi o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.