Czy wiecie że Lębork ma własną chorągiew? Jej opis można znaleźć w Statucie Miasta. Podobnie jak her
Reklama

Czy wiecie że Lębork ma własną chorągiew? Jej opis można znaleźć w Statucie Miasta. Podobnie jak herb podlega ona ochronie prawnej. Wywieszona ona jest podczas ważnych miejskich wydarzeń.

Za statutem: "Chorągwią miasta jest płat materiału o kształcie prostokąta, którego boki pozostają w stosunku 5:3 o wymiarach 150 cm x 90 cm. Stanowi on tło koloru niebieskiego, na którym centralnie umiejscowiony jest herb miasta wielkości 1/2 szerokości płata chorągwi".

Kolor niebieski w tle nawiązuje do Błękitnej Krainy (przedwojenny powiat lęborski powiększony o gminy Łęczyce, Choczewo i Gniewino z Wierzchucinem).