Na lęborskiej stacji PKP będą pracowali więźniowie. Zajmą się oni sprzątaniem wagonów PKP w ramach p
Reklama

Więźniowie zajmą się sprzątaniem wagonów PKP w ramach programu „Praca dla więźniów”. Jak wylicza rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska w ramach programu sprzątania wagonów prace znajdzie 350 więźniów. Spełniają oni kryteria zatrudnienia poza zakładem karnym, odbywają karę za niegroźne przestępstwa, korzystają z systemu przepustowego, mają pozytywną ocenę postępów w procesie resocjalizacji, a okres pozostający im do zakończenia odbywania kary pozostaje stosunkowo niedługi.

Wskazała, że więźniowie będą pracować w WARS, który zajmuje się usługą utrzymania czystości w pociągach od 2018 roku. – Wykonuje ją dla PKP Intercity w wielu miastach w całej Polsce m.in. w Gdyni, Słupsku czy Lęborku.

źródło: PAP