Powoli dobiega końca duży remont kościoła pw. Miłosierdzia Bożego  przy ul. Kasztanowej. Efekty? Pio
Reklama

Głównym elementem świątyni w ascetycznym wystroju z ciekawymi detalami jest jasny drewniany krzyż. Na suficie zamiast sidingu pojawiło się drewno, zmieniło się także wyłożone marmurem prezbiterium. Wyjątkowa jest dekoracja ołtarza. Ozdabia go kompozycja kaktusów. Efekt gruntownego remontu można oglądać na zdjęciach. Obecnie trwają pracę przy elewacji budowli.

Przy okazji warto przedstawić historię wciąż młodej parafii. Spisał ja i przedstawił podczas uroczystości Srebrnego Jubileuszu Parafii Robert Joniec:

„Nasza parafia wyłoniona została z parafii p. w. NMP Królowej Korony Polskiej w Lęborku. Ówczesny proboszcz ks. Kanonik Ryszard Kierzkowski zainicjował budowę kaplicy i domu katechetycznego na nowym osiedlu domów jednorodzinnych.

14 sierpnia 1987 r. wojewoda słupski wydał zgodę na budowę kościoła filialnego z zapleczem katechetycznym, z lokalizacją przy ulicy Kasztanowej.
Początki były trudne. Msze Święte sprawowano na placu budowy pod gołym niebem, czy też we wiacie budowlanej. Dzięki ofiarności, gorliwości i wytrwałości parafian kontynuowano budowę. Ksiądz Proboszcz często osobiście pomagał w wielu pracach budowlanych.

W październiku 1990 r. Biskup Koszalińsko- Kołobrzeski Ignacy Jeż, poświęcił plac budowy, fundamenty i całą rozpoczętą budowę.

Parafia p. w. Miłosierdzia Bożego została erygowana 21 grudnia 1991 roku przez Biskupa Koszalińsko – Kołobrzeskiego Ignacego Jeża.

Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Lament. Ksiądz proboszcz podjął się trudnego wyzwania. Nie tylko kontynuował budowę kościoła, ale z wielkim zaangażowaniem tworzył żywą wspólnotę parafialną. Ofiarował naszej parafii 23 lata posługi kapłańskiej.

Po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła Katolickiego w Polsce, dokonanej mocą bulli papieskiej „Totus Tuus Poloniae populus” z 25 marca 1992 roku, dekanat lęborski został włączony do Diecezji Pelplińskiej.

Zgodnie z dekretem pierwszego Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, z dnia 23 lipca 1993 roku, Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Lęborku obchodzi odpust parafialny w II Niedzielę Wielkanocną.

W trzecim roku istnienia parafii 14 czerwca 1994 roku Biskup Pelpliński poświęcił kościół oraz udzielił po raz pierwszy w naszej świątyni sakramentu bierzmowania. W kronice parafialnej czytamy: „W dniu dzisiejszym Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga wmurował kamień węgielny w narożniku południowo-wschodnim budującego się kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego. Kamień węgielny przywiózł z Rzymu z grobu św. Piotra Apostoła J.E. Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga. Kamień złożony w drewnianej skrzynce został wyjęty z miejsca, w którym był pogrzebany święty Piotr Apostoł. Potwierdzają to dokumenty i plomba oraz pieczęcie i podpis złożony przez Jego Eminencję Virgiliusza Kardynała Noe Archiprezbitera Bazyliki Watykańskiej (…). Ten Kamień Węgielny został przekazany do tutejszego kościoła w Lęborku jako znak jedności duchowej z Kościołem Rzymskim, aby był zadatkiem darów niebios i świadectwem synowskiego zachowania wiernych wobec Katedry św. Piotra i związku parafii z osobą Jego Następcy Jana Pawła II”.

W Roku Jubileuszowym, 2 kwietnia 2000 roku, podczas wizytacji pasterskiej, Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga konsekrował ołtarz i kościół.

Zgodnie z zapisami kroniki pierwszą Radę parafialną tworzyły następujące osoby:
Kazimierz Mach, Bronisław Trybuowski, Domicela Naczk, Barbara Kabłubiec, Zbigniew Kotłowski, Brygida Buszman, Henryk Baliński, Józef Bronk, Zbigniew Pobłocki.
Posługę organisty jako pierwszy przez 8 lat, pełnił Pan Jan Formela. Obecnie jest nim Pan Andrzej Oszmaniec.

Dumą parafii są:
– wspólnota żywego różańca
– wspólnota czcicieli Miłosierdzia Bożego
– Rycerze Kolumba
-schola Adoramus , którą opiekują się Panie Dorota Mikołajczak i Katarzyna Erni
– służba liturgiczna ołtarza

W ciągu 25 lat istnienia parafii posługę duszpasterską pełnili:

Księża Proboszczowie:
– Ks. Kanonik Stanisław Lament, obchodzący w 2014 roku złoty jubileusz kapłaństwa
-Ks. Janusz Góral
-Ks. Rafał Cieszyński, obecny proboszcz

Księża Wikariusze:
-Ks. Grzegorz Rybicki
-Ks. Mieczysław Bladowski
-Ks. Krzysztof Ostasz
-Ks. Marcin Zabrocki
-Ks. Piotr Czaja
-Ks. Piotr Bekisch ( dwukrotnie)
-Ks. Marian Knut
-Ks. Damian Kajfasz
-Ks. Krzysztof Przechowski
-Ks. Wojciech Prądziński , obecny wikariusz

Oto kilka danych statystycznych dotyczących parafian w ciągu 25 lat:
Stan liczbowy parafii w 1992 roku wynosił 2800 wiernych, obecnie to 3470 osób. W minionym ćwierćwieczu w naszej parafii 938 dzieci zostało ochrzczonych, 1187 osób przyjęło sakrament bierzmowania, 245 par zawarło sakramentalny związek małżeński.”
Poprzedni artykułNatalia Bury i jej wyjątkowe szkolenie dla lęborskich rodziców. Poznali tajniki muzykoterapii
Następny artykułNowa inicjatywa na czas Wielkiego Postu. DROGA KRZYŻOWA w formie TEATRU CIENI