Reklama

W tym roku odbyła się druga edycja kampanii informacyjnej „Niebiescy Bohaterowie”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”. W ramach 1% podatku, niemal 800 podatników przekazało na terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu rekordową kwotę 49.463,30 zł.

Terapia osób dotkniętych autyzmem jest bardzo kosztowna. Niestety bezpłatna oferta służby zdrowia i innych podmiotów jest dalece niewystarczająca. Dlatego mocno zabiegamy by jako Stowarzyszenie oferować pomoc 365 dni w roku. Zebrana suma z 1% i pozyskiwane z innych miejsc środki finansowe pozwolą na zabezpieczenie najważniejszych potrzeb w tym i przyszłym roku – mówi prezes Stowarzyszenia Agnieszka Pujsza – Pomorska.

Akcja „Niebieskich Bohaterów” odbyła się po raz drugi. Na potrzeby kampanii w studiu fotograficznym Małgorzaty Prochowskiej zorganizowano profesjonalną sesję zdjęciową, w Lęborku i regionie pojawiły się setki plakatów oraz ulotek, do mieszkańców wyruszył także Ambasador Niebieskich Bohaterów – przebrany w specjalnie uszyty na tę okazję strój wolontariusz, Konrad Bloch, uczeń LO nr 1 w Lęborku.

Wciąż można przekazywać wsparcie dla Niebieskich Bohaterów szybkim przelewem bankowym na stronie www.niebiescybohaterowie.pl >>

W obecnej edycji kampanii „Niebieskich Bohaterów” pojawił się także nowy element – spot wideo z przesłaniem rodziców podopiecznych Stowarzyszenia Niebieski Skarb. Wzruszające wyznania dorosłych opisują codzienne czynności, które dla dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu bywają wielkimi osiągnięciami.

https://www.facebook.com/niebieskiskarb/videos/2634642293218608/

Zebrana za rok 2018 kwota jest o 7,5 tysiąca zł większa niż rok wcześniej, kiedy Niebieski Skarb otrzymał 41.975,30 zł.  

Stowarzyszenie Niebieski Skarb w Lęborku

Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” powstało w 2013 roku i prowadzi działania na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, m.in. finansuje, współfinansuje i organizuje terapię i rehabilitację dzieciom z autyzmem, prowadzi Grupę Wparcia dla rodziców i opiekunów „Niebieska Dłoń”, organizuje wiele wydarzeń integrujących środowisko niepełnosprawnych, prowadzi szkolenia, prelekcje czy wreszcie akcje edukacyjne jak choćby coroczny Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim.