Reklama

Urząd Miejski w Lęborku zorganizował Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Lębork kolebką telewizji”, poświęcony lęborskiemu prekursorowi telewizji Pawłowi Nipkow. Jego adresatami byli młodzi ludzie z regionu, od przedszkolaków po uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W czwartek odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Sali Rajców Urzędu Miejskiego.

Konkurs podzielony był na cztery mniejsze: plastyczny, na prezentację multimedialną, stronę internetową oraz wiedzy.

Na część plastyczną należało przygotować pracę, przedstawiającą dawny Lębork lub bohatera konkursu Nipkowa. W rywalizacji brali udział uczniowie do lat 13, którzy nadesłali łącznie prawie 530 prac. Wśród przedszkolaków, za najlepszą uznano pracę Marceliny Kwidzińskiej z Przedszkola nr 6 w Lęborku. Wśród uczniów klas I – III wygrała Katarzyna Łakocka ucząca się w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku, natomiast w przedziale klas IV – VI zwyciężył Marek Lendzion z Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku. Ogółem komisja nagrodziła 9 prac, wyróżniła 15 oraz zakwalifikowała na wystawę 42 dodatkowe. Dzieła małych artystów można było oglądać w trakcie czwartkowego finału, a od 8 do 24 grudnia wystawione będą w Galerii „Fregata” przy ul. Reja 28.

fot. Kamil Kowalski

W prezentacjach multimedialnych oraz stronach internetowych, brano pod uwagę przede wszystkim innowacyjność i kreatywne podejście do tematu. Dodatkowo premiowane były prace w wielu wersjach językowych. Materiały do wykorzystania związane z Nipkowem oraz dawnym Lęborkiem, specjalnie na potrzeby konkursu, Urząd Miasta zamieścił na swojej stronie internetowej. Przysłano 34 prezentacje, z których najlepszą stworzyła Anna Derc z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. Stron zgłoszono do konkursu zaledwie 8. Zwycięską przygotował Marcin Tillak z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.

Najbardziej absorbującym z pewnością był konkurs wiedzy, do którego przystąpiło 24 uczniów. Ich zadanie polegało na opanowaniu wiadomości z zakresu biografii Pawła Nipkowa, znajomości Lęborka z czasów wynalazcy i współczesnych oraz zasad działania i znaczenie jego wynalazków. Jak na ironię zwycięzcą został wejherowianin, Artur Marek z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie.

Dla laureatów przygotowano nagrody o łącznej wartości 5.000 zł. Zwycięzcy w konkursie wiedzy, na prezentację multimedialną oraz stronę internetową otrzymają dodatkową nagrodę w postaci bezpłatnego wyjazdu na Dni Hanzy (Nowograd – Rosja) w czerwcu 2009 roku.  Drobnymi upominkami uhonorowani zostali także nauczyciele – opiekunowie.