Reklama

Celem projektu „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa” jest modernizacja i adaptacja zabytkowego spichlerza wraz z zagospodarowaniem terenu, zagospodarowanie przestrzeni przy klasztorze pod przestrzeń publiczną ogólno parkową wraz z towarzyszącą małą architekturą oraz modernizacja ul. 3-go Maja w Żukowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

– To jest nasza „żukowska perełka”, pierwszy projekt, dzięki któremu chcemy budować nowy wizerunek Żukowa. Ma on dla mnie szczególne znaczenie, a prace idą sprawnie więc już tej jesieni będziemy cieszyć się nowymi przestrzeniami społecznymi i nowa infrastrukturą w naszym mieście – mówi Sylwia Laskowska Bobula, Zastępca Burmistrza Żukowa.

Przez rewitalizację tej części miasta utworzymy miejsce, w którym będą świadczone usługi społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne. Kolejnym celem jest udostępnienie dla mieszkańców na potrzeby rekreacyjne zrewitalizowanych terenów zielonych w centrum miasta. Efektem projektu będzie też zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i uatrakcyjnienie historycznego centrum Żukowa poprzez wyeksponowanie zabytków, co zostanie osiągnięte dzięki modernizacji infrastruktury około drogowej.

Przy okazji prac budowlanych ekipy remontowe natrafiły na wyjątkowe znalezisko: w jednym z narożników obiektu znaleziona została butelka z ukrytym w niej listem. To prawdopodobnie akt erekcyjny dawnego spichlerza. Piękna butelka jest bezbarwna, a jej otwór zabezpieczono korkiem oraz szklaną zatyczką. Co znajdowało się w środku?

Z wstępnej analizy wynika, że w dokumencie wymieniono wiele nazwisk oraz dat. Po latach nie jest łatwo je odczytać, więc teraz tłumaczeniem zajmą się specjaliści od tego typu dokumentów. Już trafiły one w ich ręce, więc obecnie czekamy na wyniki ich ekspertyz – mówi Sylwia Laskowska-Bobula. Planowane zakończenie prac rewitalizacyjnych to 31 października. Całkowity koszt inwestycji to prawie 11, 5 mln zł. Kwota dofinansowania to ponad 6, 5 mln zł.

Projekt Gminy Żukowo realizowany jest dzięki pozyskaniu finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. To jedna z flagowych inwestycji, które mają do miasta wprowadzić całkowicie nową jakość, jednak nie jedyna. Nasz Referat Programów rozwojowych bardzo sprawnie pozyskuje środki na odmianę miasta i całej Gminy od początku instnienia– mówi Laskowska-Bobula. Wśród najważniejszych priorytetów pozostają inwestycje w drogi, modernizacje szkół, a także inwestycje w dostarczenie mieszkańcom ekologicznych źródeł dostarczania ciepła. Wierzymy, że Żukowo, dzięki swojemu strategicznemu położeniu niemalże u wrót aglomeracji Trójmiejskiej może czerpać spore korzyści i zrobimy wszystko, aby je wykorzystać. Szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy ma „Żukowski korytarz inwestycyjny” który tworzymy na trasie 20 od Chwaszczyna po Żukowo, wzdłuż której zlokalizowanych jest kilkanaście strategicznych i wiele średniej wielkości przedsiębiorstw. Dają one zatrudnienie nie tylko lokalnym mieszkańcom, ale i mieszkańcom Trójmiasta. Dzięki skutecznemu przyciąganiu firm na nasze tereny, przychody do budżetu Gminy z tytułu podatku CIT wzrosły w ostatnich latach o około 22%. Wynik ten oraz skuteczne pozyskiwanie środków unijnych pozwala realizować szerokie plany inwestycyjne w drogi, edukację i rozwój lokalnej infrastruktury. W najbliższym czasie rozpoczną się inwestycje realizowane ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym budowa węzłów integracyjnych Żukowa i Rębiechowa oraz modernizacja energetyczna dwóch budynków szkół podstawowych.

Poza tworzeniem przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości Gmina prowadzi co roku akcje mające na celu zachęcenie mieszkańców do płacenia podatków w Gminie. W tym roku uruchomiony został nowy program pt. Karta Mieszkańca, zapewniający mieszkańcom gminy dostęp do różnego rodzaju usług poprzez system zniżek, ulg i preferencji na usługi z branży turystycznej, gastronomii, hoteli, obiektów kulturalnych, sportowych i innych.

Poprzedni artykułPogoń Lębork rozpoczyna nowy sezon w IV lidze
Następny artykułZgłoszenia stoisk na Powiatowe Dożynki w Cewicach