Reklama

W Lęborku powstaje Międzynarodowy Klub Wolontariusza.

Na spotkaniu założycielskim, które odbyło się 29 kwietnia w ZSGŻiA, osoby zainteresowane uczestnictwem w przedsięwzięciu poznały doświadczenia z wymian zagranicznych dotychczas organizowanych w Lęborku m.in. przez Stowarzyszenie EDUQ.

Powstający Klub ma zrzeszać osoby zainteresowane udziałem w wolontariackich wyjazdach zagranicę. Przebywający w Lęborku wolontariusze zagraniczni przy Stowarzyszeniu EDUQ, będą wspierać działania klubu, służąc radą i doświadczeniem.