Reklama

Stowarzyszenie ,,Jesteśmy Razem” rozpoczęło w naszym regionie realizację projektu ,,Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych poprzez rozwój kompetencji informatycznych’’. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest podniesienie zdolności osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia.

Z każdym uczestnikiem zostanie przeprowadzona indywidualna sesja poradnictwa zawodowego oraz zdiagnozowanie umiejętności w zakresie obsługi komputera, których nabycie i rozwinięcie ma skutkować zwiększeniem potencjału zawodowego.

Uczestnikiem projektu może być osoba o lekkim, znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zameldowana na terenie powiatu lęborskiego. Ważne jest także, aby jej stan zdrowia pozwalał na odbycie programu szkoleniowego w formule wyjazdowej (14-19 grudnia 2008r. – Hotel Perła w Tlenie Bory Tucholskie).

Zwiększenie praktycznych umiejętności obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych nastąpi w cyklu 5-dniowych szkoleń wyjazdowych, poprzedzonych spotkaniem z doradcą zawodowym w miejscu zamieszkania uczestnika. Organizator zapewnienia dojazd, wyżywienie i nocleg (również dla opiekunów osób niepełnosprawnych). Jeżeli będzie to konieczne zostanie zapewniony opiekun na miejscu oraz tłumacz języka migowego.

Nabór uczestników potrwa do początku grudnia bieżącego roku, liczba miejsc jest ograniczona (20). Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest Maria Machola. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 509 752 292, lub poprzez e-mail: [email protected].