Reklama

W poniedziałek 17 września o godz. 11.00 pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru odbędzie się uroczystość Światowego Dnia Sybiraka. Co roku tego dnia upamiętniamy ofiary sowieckiego terroru.

W programie uroczystości hymn Państwowy, hymn Sybiraków, wystąpienia okolicznościowe oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem. Uroczystości organizuje lęborskie koło Związku Sybiraków przy współpracy miasta i powiatu.

Przy Pomniku Zesłańcom Sybiru uczczona zostanie pamięć polskich żołnierzy, którzy dzielnie bronili Ojczyzny przed sowieckim i hitlerowskim agresorem we wrześniu 1939 roku oraz tych, którzy po deportacjach na Sybir w latach 1939-1946 przeżyli gehennę zesłania lub nigdy już z Dalekiego Wschodu nie wrócili.

Zobacz także: Represje ZSRR wobec Polaków i obywateli polskich 1939-1946 >>

fot. Sławomir Łukaszuk

Wśród historyków i Sybiraków nie ma zgodności co do liczby Polaków wywiezionych na Wschód. Związek Sybiraków przyjmuje, że przymusowo przesiedlono 1,35 mln Polaków. Historycy przywołują jednak inne dane. Na podstawie różnych źródeł sowieckich szacują, że w latach 1939-41 represje sowieckie dotknęły niespełna 500 tys. obywateli polskich, z czego 320 tys. to osoby przymusowo wywiezione. W Białymstoku ma powstać do 2016 roku Muzeum Pamięci Sybiru.