Reklama

Od 18 września na terenie Przypałacowej Galerii Rzeźb w Poraju (gmina Wicko) odbywał się będzie III Plener Rzeźbiarski. Artyści stworzą nowe prace, które wzbogacą zgromadzoną tam już kolekcję.

W plenerze weźmie udział trzech profesjonalnych twórców: prof. Christos Mandzios – Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dr hab. Mariusz Białecki – Prodziekan Wydziału Rzeźby gdańskiej ASP oraz ad. dr hab. Jan Tutaj – absolwent Wydziału Rzeźby na ASP w Krakowie, pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystego wydziału.

fot. palacporaj.pl

28 września br. na terenie galerii w Poraju odbędzie się poplenerowy wernisaż, podczas którego zostaną zaprezentowane nowo powstałe prace (początek uroczystości – godz. 12:00). W zbiorach porajskiej galerii – powstałej w 2007 roku z inicjatywy LOT-u – znajdują się aktualnie 23 rzeźby artystów uznanych w kraju i za granicą. Wystawione prace prezentują zróżnicowany styl – od figuratywnych przedstawień, w sposób aluzyjny ujmujących postacie ludzkie, do półabstrakcyjnych i abstrakcyjnych poruszających problem tożsamości zarówno jednostki, jak i całej cywilizacji ludzkiej.

Przedsięwzięcie organizuje LOT Ziemia Lęborska we współpracy z Powiatem Lęborskim, Gminą Wicko oraz Gospodarstwem Agroturystycznym Pałac w Poraju. Plener został sfinansowany z budżetu Powiatu Lęborskiego w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku oraz z dotacji udzielonej przez Gminę Wicko.