Reklama

Starostwo wciąż dysponuje środkami na badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu lęborskiego. Warto skorzystać z bezpłatnej usługi, pamiętając, że wczesne wykrycie chorób może uratować nam życie.

Badania możemy wykonać dzięki realizowanemu przez powiat lęborski programowi z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców. Przebadać możemy się w zakresie jednych z najczęściej występujących chorób: nowotwór piersi, nowotwór gruczołu krokowego i dysplazja stawów biodrowych niemowląt. Do wykorzystania jest jeszcze niemal połowa zaplanowanych środków.

fot. sxc.hu

Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego.

Akcja prozdrowotna dla mężczyzn od 40 roku życia, mieszkających  na terenie powiatu lęborskiego.

W ramach akcji beneficjentowi programu wykonane zostaną:

 1. badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,
 2. badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
 3. badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
 4. konsultacja lekarska.

Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty mężczyźni mogą rejestrować się osobiście lub telefonicznie w Poradni Chirurgii Ogólnej /IV piętro budynku SPSZOZ w Lęborku/ pod nr telefonu 59 8635 289 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-8:00 z wyjątkiem wtorku, kiedy rejestracja trwa od 7:00-11:00.

Do wykorzystania pozostała kwota 3.000 zł, co stanowi 12% kwoty przeznaczonej na badanie w 2012 roku.

Badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych.

Programem objęte są niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego kwalifikujące się do badania w 2012 roku.

W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

 1. porada lekarska,
 2. badanie USG stawów biodrowych,
 3. wypisanie skierowania (w zależności od diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe środki zaopatrzenia ortopedycznego.

O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań rodzice będą informowani po raz pierwszy przy wypisie dziecka ze szpitala, następnie zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem przesłanym pocztą przed planowanym terminem badania dziecka.

Do wykorzystania pozostała kwota 15.271 zł, co stanowi 52% kwoty przeznaczonej na badanie w 2012 roku.

Badania obrazowe piersi w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi .

Badaniami zostaną są kobiety w wieku 34-50 lat oraz po 70 roku życia, które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonanych badań obrazowych piersi.

W ramach  jednego badania profilaktycznego zostaną wykonane następujące czynności:

 1. badanie palpacyjne piersi wykonane przez lekarza radiologa z nauką samodzielnego wykonywania badania palpacyjnego przez kobietę,
 2. zebranie wywiadu,
 3. kwalifikacja do wykonania odpowiedniego badania (usg piersi, mammografia lub oba badania równoczasowo – w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz budowy piersi),
 4. wykonanie badania (usg, mammografia),
 5. wydanie wyniku przeprowadzonego badania,
 6. określenie czasu wykonania następnego badania profilaktycznego lub w sytuacji stwierdzenia patologii wymagającej leczenia – stosowne skierowanie pacjentki.

Na badania można rejestrować się telefonicznie /nr 59 8635 227/ lub osobiście
w rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej /I piętro – RTG/ Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:00.

Do wykorzystania pozostała kwota 18.460 zł, co stanowi 46% kwoty przeznaczonej na badanie w 2012 roku.