Reklama

Od 1 września br. zgodnie z rozporządzeniem minister edukacji polska młodzież, która nie zdecyduje się na zdawanie matury z historii, zakończy naukę tego przedmiotu w tradycyjnej formie po pierwszej klasie szkoły średniej. W ten sposób nauka historii, kształtująca tożsamość narodową, zostanie całkowicie zmarginalizowana.

Wiele środowisk podjęło akcje protestacyjne w obronie lekcji historii. Powstał również Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, którego celem jest złożenie w Sejmie projektu ustawy gwarantującej naukę historii w polskich szkołach. W ramach obywatelskiej akcji „Przywracamy lekcje historii do szkół”, w całej Polsce zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy. Wiele środowisk przyłączyło się do akcji. Organizowane są konferencje naukowe, happeningi i publiczne zbiórki.

– Obecnie, mamy jedyną szansę na ocalenie poczucia tożsamości narodowej przyszłych pokoleń. Jeśli pozwolimy na wyrugowanie lekcji historii z polskiej szkoły już wkrótce może okazać się, że młode pokolenie Polaków nie będzie utożsamiało się z własną Ojczyzną – mówi Karina Piechota, zastępca Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

mat. prasowe

W ciągu trzech miesięcy trzeba zebrać 100 000 podpisów, aby móc złożyć projekt w Sejmie. Termin upływa w połowie września. To mało czasu, ale wspólnie możemy ocalić naszą narodową dumę, która nie wynika z pychy, ale z wiedzy o dokonaniach wielkich Polaków i która daje wiarę w budowę silnej Polski przez przyszłe pokolenia.

Listy należy odsyłać do dnia 15.09.2012 roku na adres komitetu:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
ul. Damrota 4/37
45-064 Opole

Strona internetowa komitetu: www.przywracamyhistorie.pl