Reklama

Po raz osiemnasty, w środę 15 sierpnia 2012 r., odbędzie się Maraton Solidarności. Trasa maratonu prowadzić będzie z Gdyni, przez Sopot, Westerplatte do Gdańska. Meta usytuowana będzie na Gdańskiej Starówce. Dotychczas zgłosiło się prawie 700 zawodników i zawodniczek z kilkunastu krajów.

Celem maratonu jest uczczenie ofiar wydarzeń grudniowych z 1970 roku. Bieg rozpocznie się w Gdyni – start honorowy sprzed Pomnika Ofiar Grudnia’70 (ok. godz. 9.45), a właściwy o godz.10.00 sprzed Urzędu Miasta Gdyni. Do tej pory zapisali się zawodnicy i zawodniczki z: Polski, Rosji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Danii, Węgier, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Kenii.

W środę, 15 sierpnia (do godz. 8.30) będzie można zgłosić się do maratonu, w biurze zawodów w Gdyni (niedaleko startu biegu). Wpisowe wyniesie wówczas 120 zł. Prawo do bezpłatnego startu mają uczestnicy powyżej 60 roku życia i członkowie „Solidarności”.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat oraz brak przeciwwskazań lekarskich do biegu.

mat. organizatora