Reklama

Już drugi rok Lębork jest beneficjentem wiodącym projektu Drogi Św. Jakuba, który realizowany jest w latach 2011-2013. Najważniejszym celem jest reaktywacja historycznych szlaków na terenie Polski Północnej.

Nowy produkt turystyczny – reaktywowana Pomorska Droga św. Jakuba Ap. łączyć będzie funkcje: kulturową, pielgrzymkową i turystyczną.  Głównym efektem realizacji projektu ma być wzmocnienie istniejącego dziedzictwa kulturowego i pełniejsze wykorzystanie go dla rozwoju regionalnego. Zgodnie z założeniami, partnerzy projektu rozpoczęli prace na rzecz upowszechnienia i zaangażowania osób mieszkających na trasie Drogi św. Jakuba w tworzenie i utrzymanie nowego produktu turystycznego. Między innymi w tym celu partnerzy projektu spotkali się w Greifswaldzie (14-16 lutego br.).

fot. UM Lębork

Omówiono przebieg proponowanej Pomorskiej Drogi św. Jakuba i jej powiązanie z Drogami w Europie. Turysta – pielgrzym ruszający z wybranego miejsca w Polsce, np.: Elbląga, Lęborka czy Szczecina będzie mógł – dzięki oznakowaniu, przewodnikom i mapkom internetowym (w tym z czytnikami GPS) dotrzeć bez większych problemów do celu – Santiago de Compostela.

Polscy uczestnicy projektu zapoznali się z doświadczeniami niemieckiego partnera – Uniwersytetu w Greifswaldzie. Przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące ilości osób uprawiających turystykę pieszą w Niemczech. Wskazują one ciągły wzrost zainteresowania i uczestników. Turystyka piesza jest coraz częściej brana pod uwagę w planowaniu urlopu czy wakacji. Dla turysty czy pielgrzyma ważny jest dostęp do miejsc postojowych, noclegu i wyżywienia. Nie mniej istotne są atrakcje turystyczne i miejsca do modlitwy (sanktuaria, kościoły czy kaplice).  Stworzenie odpowiednich warunków dla wędrowca jest przedsięwzięciem poważnym i złożonym.

Do pełnego sukcesu potrzebna jest współpraca z mieszkańcami miejscowości na trasie, z przedstawicielami instytucji publicznych i kościelnych. Wspólnymi siłami można zapewnić bezpieczną i atrakcyjną wędrówkę.
W tym celu, w ramach realizacji projektu, przeprowadzonych zostanie 12 spotkań – szkoleń dla społeczności lokalnych.

Będą to warsztaty dla wolontariuszy i lokalnych przewodników turystycznych. Przekazana zostanie wiedza i umiejętności w zakresie organizowania i eksploatowania Drogi św. Jakuba oraz mobilizowanie ludności do świadczenia usług turystycznych. Spotkania te skierowane będą również do osób starszych i niepełnosprawnych celem promocji Drogi św. Jakuba jako przystępnej i taniej formy turystyki i pielgrzymowania także dla tych grup społecznych.

Rok 2012 to rok intensywnych działań, które przyczynią się do powstania Pomorskiej Drogi Św. Jakuba jako nowej atrakcji turystycznej i szlaku pielgrzymkowego. www.re-create.pl