Reklama

Urząd Miejski złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie kolejnego projektu termomodernizacji pięciu obiektów użyteczności publicznej.

Projekt  w ramach Programu System Zielonych Inwestycji obejmuje budynki: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Muzeum.

Przewidywany całkowity koszt zadania – 2,9 mln zł, z czego 60 % kosztów kwalifikowanych stanowić będzie pożyczka, a 30 % dotacja. Zadanie realizowane będzie w 2013 roku.

fot. Sławomir Łukaszuk