Reklama

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16.05. br. przyjęta została zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta dla obszaru obejmującego określony w wyżej wymienionym planie teren  elementarny 9.ZP.36.

Zmiana będzie obowiązywać po upływie 30 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego. Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, pok. 116 oraz na stronie internetowej miasta.

fot. archiwum