Reklama

W niedzielę, 7 czerwca 2009 roku, Polacy wybiorą 50 eurodeputowanych. W 27 krajach UE pomiędzy 4 a 7 czerwca zostanie wybranych w sumie 736 posłów. Ponad 375mln obywateli uprawnionych do głosowania będzie mogło oddać głos na swojego przedstawiciela, który zasiądzie w ławach Parlamentu Europejskiego na pięcioletnią kadencję.

Parlament Europejski reprezentuje obywateli państw członkowskich na poziomie wspólnotowym. Jest jedyną instytucją europejską wybieraną – od roku 1979 – bezpośrednio przez obywateli i jedynym wielonarodowym parlamentem na świecie wybieranym w wyborach powszechnych. W latach 1958 – 1979 posłowie do PE byli mianowani przez władze państw członkowskich i sprawowali podwójny mandat.

Budynek Parlamentu Europejskiego w Strasburgu / źródło: PE
Budynek Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. / źródło: PE

Od 1958 roku Parlament Europejski bardzo się zmienił, głównie za sprawą kolejnych poszerzeń UE. Liczba państw członkowskich wzrosła z sześciu do 27, liczba posłów ze 142 do 736, a liczba języków oficjalnych UE  z czterech do 23. Kolejne zmiany wprowadzane do traktatów zwiększyły uprawnienia Parlamentu, który ewoluował od organu doradczego, jakim był w 1958 roku, do organu współdecydującego wraz z przedstawicielami państw członkowskich o większości europejskiego prawodawstwa.

Wnętrze Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. / źródło: PE
Wnętrze Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. / źródło: PE

W wielu obszarach decyzyjnych Parlament Europejski posiada takie same uprawnienia legislacyjne jak Rada Ministrów z 27 państw członkowskich. Nawet w takich jak polityka zagraniczna lub rolnictwo, gdzie Parlament wydaje jedynie opinię, jego debaty lub rezolucje często powodują, że dany problem jest rozpatrywany na płaszczyźnie wspólnotowej, a stanowisko Parlamentu rzutuje na ostateczne decyzje Rady. Parlament posiada również szerokie uprawnienia budżetowe i sprawuje demokratyczną kontrolę nad wszystkimi instytucjami europejskimi.

x/ źródło: PE
Liczba posłów do Parlamentu Europejskiego z poszczególnych państw członkowskich. / źródło: PE

Wybory europejskie odbędą się od 4 do 7 czerwca 2009 roku. Dokładna data głosowania różni się w poszczególnych krajach członkowskich w zależności od lokalnej ordynacji lub tradycji wyborczej, a ostateczne wyniki głosowania nie będą znane wcześniej niż wieczorem 7 czerwca.

W Polsce w głosowaniu może wziąć udział każdy obywatel polski lub mieszkający tu na stałe i zarejestrowany w spisie wyborców obywatel Unii Europejskiej, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat i nie jest pozbawiony prawomocnym wyrokiem sądowym praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniony. Wybory przeprowadza się w 13 okręgach wyborczych, odpowiadających obszarowi jednego lub dwóch województw. Głosowanie jest podobne do wyborów do Sejmu, oddając głos na kandydata głosuje się jednocześnie na listę komitetu wyborczego. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które zdobyły co najmniej 5% głosów w skali kraju.

Głosując w wyborach do PE wybierasz osoby, które wpłyną na przyszłość i codzienne życie blisko 500 milionów Europejczyków. Jeżeli nie zadasz sobie trudu, zrobi to kto inny i zdecyduje, kto będzie Cię reprezentował w jedynym wyłanianym w wyborach bezpośrednich zgromadzeniu ogólnoeuropejskim. Wybrani posłowie nakreślają przyszłość Europy w najbliższych pięciu latach. Spraw, by Europa była taka, jakiej chcesz.