Reklama

Zakład Komunikacji Miejskiej w obiektywie – pod takim tytułem  trwa konkurs fotograficzny organizowany przez lęborski ZKM. Dla amatorów fotografowania to świetna okazja na zaprezentowanie swoich umiejętności.

Celem konkursu jest przybliżenie mieszkańcom regionu profilu działalności ZKM w Lęborku. Oceniana będzie nie tylko technika i kompozycja wykonanych zdjęć, ale przede wszystkim umiejętność niebanalnego pokazania codziennych sytuacji i zdarzeń związanych z komunikacją miejską.

Nie tylko nowe autobusy mogą znaleźć się na zdjeciach.
Nie tylko nowe autobusy mogą znaleźć się na zdjeciach.

Konkurs trwa od 16 marca do 29 maja. Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia od jednej do pięciu fotografii. Rozstrzygnięcie nastąpi w dwóch kategoriach: autorzy do 19 lat oraz starsi. Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane w prasie, w Internecie oraz na pokonkursowej wystawie fotograficznej.

Prace można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: ZKM Spółka z o.o. w Lęborku, ul. Łokietka 5 84-300 Lębork, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci akcesoriów fotograficznych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie.