Reklama

Działalność rozpoczął Dzienny Dom Pobytu w Lini. to instytucja, która podobnie jak lęborski Środowiskowy Dom Samopomocy, organizuje zajęcia dla dorosłych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. umożliwia im aktywne i twórcze spędzanie czasu, profesjonalną terapię oraz kilka godzin wytchnienia dla ich opiekunów. Na stworzenie placówki Gmina Linia pozyskała niemal dwa miliony złotych unijnego dofinansowania.

Z oferty placówki korzystają osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne. Pierwszych 10 uczestników, mieszkańców gminy Linia, wybrano w ramach rekrutacji prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dla każdego uczestnika zespół specjalistów przygotowuje indywidualną ścieżkę reintegracji oraz zapewnia wsparcie zgodne z jej ustaleniami w zależności od rodzaju prowadzonej terapii. Opieka obejmuje wyżywienie oraz bezpłatny transport z miejsca zamieszkania.

Na potrzeby placówki zaadaptowano dawny budynek ośrodka zdrowia. Obiekt całkowicie wyremontowano i przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim komfortowe sale do rehabilitacji, terapii grupowych, odpoczynku, pracy i zabawy. Wszelkie wymogi dostępności spełniają toalety, w obiekcie znajduje się również winda.

Dzienny Dom Pobytu w Lini powstał w ramach partnerskiego projektu pn. „Życzliwa dłoń” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 4.491.954,26 zł w tym budżet na uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Lini 1.707.592,44 zł oraz wkład własny Gminy Linia (remont) 55.000 zł.