Reklama

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku rozpoczyna poszukiwania i kontrole miejsc zrzutów wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez MPWiK w celu ich eliminacji.

Spółka planuje niebawem rozpocząć system planowych kontroli sieci kanalizacji sanitarnej pod kątem sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z poszczególnych nieruchomości na terenie miasta Lęborka oraz miejscowości Mosty. Kontrole te będą prowadzone poprzez wykonywanie monitoringu TV wytypowanych wcześniej odcinków kanalizacji sanitarnej, prowadzenie zadymiania kolektorów sanitarnych oraz studni rewizyjnych zlokalizowanych na posesjach.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej. Za niestosowanie się to tych przepisów ustawodawca przewidział odpowiednie sankcje karne.

Podejmowane przez Spółkę działania podyktowane są wytycznymi organu uprawnionego do zatwierdzania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej nie mogą być ujęte w kalkulacji taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nieprawidłowe włączenie i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych przepełnienie kanałów, negatywnie wpływa na pracę lokalnych przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków. Jest przyczyną nadmiernego zużycia energii elektrycznej oraz przeciążeń hydraulicznych kolektorów sanitarnych.

‼MPWiK w Lęborku prosi odbiorców o pilne sprawdzenie w jaki sposób i gdzie odprowadzane są wody opadowe i roztopowe. Zaś w przypadku stwierdzenia odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej  o podjęcie natychmiastowych działań celem usunięcia tych nieprawidłowości we własnych zakresie.

Poprzedni artykułLęborski szpital otrzyma kolejny budynek. Powiat przekazuje biurowiec na Pionierów
Następny artykułW Lęborku i powiecie lęborskim rynek pracownika czy pracodawcy?