Reklama

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka w wyniku tajnego głosowania został Jan Pasko-Porys uczeń z Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku (na zdjęciu po prawej). Funkcję Wiceprzewodniczącego objął Wiktor Andrzejczak z Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu (po lewej) a Sekretarza  Adrianna Pakieła uczennica Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO im. Krzysztofa Kolumba w Lęborku  (w środku).

Skład IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka po ślubowaniu przedstawia się następująco: Nikola Harackiewcz, Jakub Romanowski (I LO), Oliwia Razimowicz (II LO), Paweł Hetmańczyk, Marcin Grudnowski, Paulina Hofman (ZSMI), Wiktor Andrzejczak, Simona Trybułowska (ZSGŻiA), Maciej Król (PCE), Jan Pasko-Borys (SLO), Jagoda Mrówczyńska (SP1), Antoni Każuro (SP3), Weronika Basińska (SP4), Jan Paluszek, Franciszek Płoszaj (SP5), Marcela Górska, Igor Szumiński (SP8), Adrianna Pakieła (SJSP)

Nowo wybrani młodzieżowi radni w reprezentacyjnej sali ratusza przyjęli wczoraj ślubowanie, a najstarszy Radny, Paweł Hetmańczyk, uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, poprowadził sesję.

Zgodnie ze Statutem MRML kadencja Rady trwa 2 lata, a głównym celem Rady jest:

✅ upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w mieście Lęborku;

✅ zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia;

✅  reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska młodzieży wobec władz samorządowych oraz instytucji zewnętrznych.

Poprzedni artykułMilionowe inwestycje dla mieszkańców nowego osiedla Lębork Wschód
Następny artykułNarodowcy organizują wyjazd na Marsz Niepodległości