Reklama

W całym kraju odbyły się dziś manifestacje w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej. Na placu Pokoju o godzinie 18 zebrało się kilkadziesiąt osób, które wyraziły swoje poparcia dla pozostania Polski w UE. Następnie odbył się wspólny spacer po centrum.