Reklama

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie zadecydowali, że ulica leżąca równolegle pomiędzy ulicami Wrocławską a Zofii Witkowskiej zostania nazwana Olsztyńska. Łączyć się ona będzie prostopadle z ulicą Poznańską.

W pobliżu znajduje się też Opolska.Przy nowej ulicy niedługo staną domy, dwa pierwsze już się budują.