Reklama

Przy dawnym ZWARZ-e trwa budowa drogi dla rowerów w ramach której przebudowano skrzyżowanie ulicy Zwarowskiej z Krzywoustego. Do sklepów dojedziemy teraz jednym, poszerzonym i wyprofilowanym wjazdem.

Dużym problemem było w tym miejscu rozjeżdżanie chodników przez ciężarówki z naczepami na wąskim skrzyżowaniu. Nowy profil skrzyżowania ma wyeliminować ten problem i ułatwić życie kierowcom ciężarówek.