Reklama

25 czerwca 2021 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Ryszarda Wittke – Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. Odszedł człowiek życzliwy ludziom i oddany samorządowi.

Ryszard Jan Wittke był związany z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej ponad 46 lat, od 1 kwietnia 1975 roku, kiedy został zatrudniony na stanowisku instruktora rolnego. Następnie pełnił kolejne funkcje – kierownika służby rolnej i kierownika referatu rolnictwa. Przez dwie kadencje był radnym rady gminy, a przez jedną kadencję członkiem zarządu i radnym powiatu lęborskiego.

W 2002 roku po raz pierwszy wygrał wybory samorządowe na wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. W swojej pracy zawsze skupiał się na poprawie infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, drogownictwa, a także oświaty, kultury i sportu. Z deklaracji wyborczych wywiązywał się niemal w 100%, realizując je jako włodarz gminy przez kolejne cztery kadencje (2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018). Swoje ostatnie piąte wybory samorządowe w 2018 roku wygrał w I turze, potwierdzając ogromne zaufanie, jakim przez lata obdarzali go mieszkańcy gminy.

Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom gminy i jej mieszkańców. Był dobrym, życzliwym i pełnym optymizmu człowiekiem. Został wielokrotnie wyróżniony medalami i odznaczeniami za wieloletnią służbę na rzecz samorządności oraz z zakresu edukacji, rolnictwa i ochrony przeciwpożarowej (Brązowy Krzyż Zasług, Brązowy Medal Zasług 2011 Medal Komisji E.N. 2011 Złoty Krzyż Zasług 2010 Medal Złoty od Prezydenta RP za długoletnia służbę 2012).

Ryszard Wittke od kilku ostatnich lat zmagał się z poważną chorobą. Do końca swoich dni wytrwale pełnił obowiązki wójta. Miał 68 lat.