Reklama

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na dofinansowaniu działań organizacji pozarządowych, które organizują pomoc na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19.

– Trwająca epidemia oraz wprowadzony rygor izolacji społecznej dotyka mieszkańców województwa pomorskiego, a szczególnie osoby samotne, starsze, z niepełnosprawnościami, z chorobami przewlekłymi, osoby i rodziny pozbawione pracy, a tym samym środków do życia. Z tego powodu konieczna jest szybka i adekwatna do potrzeb pomoc tym osobom. Chcemy więc wesprzeć te organizacje, które w szerokim aspekcie wspierają inicjatywy na rzecz przeciwdziałania epidemii, na przykład podejmują się szycia maseczek, organizują wolontariat, dostarczają posiłki i podejmują inne aktywności przeciwdziałające epidemii – mówi Andrzej Kowalczys, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Województwo Pomorskie  planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego, polegającego na dofinansowaniu ponadlokalnych działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19 oraz wspierają instytucje pomocowe w podejmowaniu ww. działań.

Ważne! W ofercie należy wskazać i uzasadnić ponadlokalne działania przeciwdziałające COVID-19!

Warunki realizacji zadania:

1.   W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.

2.   Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

3.   Dotacje nie mogą być udzielone na:

a)   koszty nie związane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);

b)   finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie;

c)    zakup nieruchomości,

d)   zakup środków trwałych

e)   finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,

f)    działalność polityczną.

4.   Realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej, niż 14 maja 2020 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2020 roku.

Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 10 000 zł. Kwota przeznaczona na zadanie to 220 000 zł z budżetu Województwa Pomorskiego.

Skan oferty należy przesłać w wersji elektronicznej, wg wzoru w załączeniu, na adres: [email protected], w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 maja 2020 r. do godziny 15:45 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Osoba wskazana do kontaktów:

  • Emilia Jędrzejewska, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 897
  • Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 572
Poprzedni artykułOd poniedziałku bezpłatny test na koronawirusa bez wysiadania z samochodu w Gdańsku
Następny artykułDodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców przedłużony do 3 maja