Tak jak rozpoczynaliśmy dzień przed budynkiem dworca PKP, tak go tam kończymy.
Reklama

Tak jak rozpoczynaliśmy dzień przed budynkiem dworca PKP, tak go tam kończymy.
Budynek dworca wybudowano w roku 1870 kiedy Lębork zyskał połączenie „ze światem” poprzez utworzenie odcinka kolejowego w kierunku zachodnim przez Szczecin do Berlina, a wschodnim w kierunku Gdańska do Królewca. W 1899 roku Laeunburg (Lębork) zyskał połączenie kolejowe z Łebą ?????
W tym okresie powstały także charakterystyczne wieże ciśnień przy dworcu. Zburzono je kilkanaście lat temu, podobnie jak wcześniej zrobiono to z parowozownią.

Rok 2019 stał pod znakiem budowy długo wyczekiwanego tunelu pod torami.