Jutro nowy, trudny tydzień pracy dla wszystkich. Uwaga na zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego
Reklama

Jutro nowy, trudny tydzień pracy dla wszystkich. Uwaga na zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego oraz na nowe terminy wypłat świadczeń w MOPS-ie.

Od dnia 16 marca do 20 marca 2020 r. Urząd Miejski w Lęborku co do zasady będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.
Wszelkie sprawy urzędowe należy zgłaszać drogą mailową ([email protected] lub [email protected]), przez e-puap lub pocztą tradycyjną.

Jeżeli jakaś sprawa nie będzie możliwa do załatwienia tą drogą, prośba o kontakt telefoniczny (tel.: 59 8624-280) lub z właściwym Wydziałem UM w celu ustalenia z pracownikiem drogi postępowania w konkretnej sprawie https://www.lebork.pl/dla-mieszkanca/wydzialy-kontakty/

W Urzędzie Miejskim osobiście można będzie załatwić wyłącznie sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego (akty zgony, rejestracja urodzeń), Referacie ds. Ewidencji Ludności bądź wpłaty w kasie. Płatności na rzecz Urzędu Miejskiego w Lęborku z szczególności podatek o nieruchomości można płacić za pomocą systemu bankowości elektronicznej na wskazane w decyzji konto.

Czynne będzie wyłącznie wejście główne od strony ul. Armii Krajowej.

Nieczynne aż do odwołania są miejskie placówki kulturalne – Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum i Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”. Wszystkie imprezy, spektakle, seanse, koncerty oraz konkursy itp. zostały odwołane. Książki wypożyczone w bibliotece miejskiej można zwracać poprzez trezor stojący przy wejściu; wydłużone też zostają terminy zwrotów do 30.04.br.

Zakupione bilety na wydarzenia organizowane przez LCK „Fregata” można zwrócić w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12.

Nieczynna do odwołania jest również pływalnia miejska „Rafa”, Centrum Sportu i Rekreacji zawiesiło do odwołania wszystkie zawody sportowe organizowane na szczeblu miejskim i powiatowym.

Zajęcia grupowe zawiesiły Klub Osiedlowy BAZA i Placówka Wsparcia Dziennego! Zarząd Stowarzyszenia EDUQ podjął decyzje o zmianie organizacji pracy w Punkcie Wsparcia Seniorów. Do odwołania zawieszone są zajęcia grupowe dla seniorów w Klubie Osiedlowym BAZA. Wsparcie seniorom zostanie udzielone przez wolontariuszy Międzypokoleniowego Klubu Wolontariusza. Seniorzy zostaną objęci opieką domową zgodnie ze swoimi potrzebami, np. w formie przynoszenia zakupów.

W Punkcie Wsparcia Rodzin od 13 marca br. zostają odwołane wszystkie zajęcia grupowe, w tym codzienne zajęcia świetlicowe dla dzieci. Indywidualne wsparcie specjalistów będzie do odwołania udzielane telefonicznie pod numerem telefonu: 530911628.

Lęborski MOPS informuje, że osoby starsze, samotne, bez możliwości pomocy ze strony bliskich, mogą zgłaszać potrzebę pomocy np. w zakupach pod nr tel. 59 8622-711 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

MOPS informuje o zmianie terminów wypłat w marcu!

Świadczenie rodzinne, 500+, Świadczenie Pielęgnacyjne:

18.03.2020 – Kasa MOPS (litery od A do D),
– Kasa p.126 wejście od ul. Franciszkańskiej (litery od E do J)

19.03.2020 – Kasa MOPS (litery od K do Ł),
– Kasa p.126 wejście od ul. Franciszkańskiej (litery od M do O)

20.03.2020 – Kasa MOPS (litery od P do Ś),
– Kasa p.126 wejście od ul. Franciszkańskiej (litery od T do Ż)
Fundusz Alimentacyjny:

23.03.2020 – Kasa MOPS
Zasiłki okresowe, celowe,

Pozostałe: 26.03.2020 – Kasa MOPS

Zasiłki stałe:
27.03.2020 – Kasa MOPS (litery od A do Ł),
Kasa p.126 wejście od ul. Franciszkańskiej (litery od M do Ż)