Szpital w Lęborku  wprowadził czasowe ograniczenie swojej działalności. Powód? Epidemia koronawirusa
Reklama

Czasowo wstrzymana została kwalifikacja do przyjęć oraz przyjęcia planowe na odziały: Chirurgii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii, Kardiologii, Ginekologiczno-Położniczy, Psychiatryczny, Psychogeriatryczny i Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz zawieszono działanie oddziałów rehabilitacyjnych.

Uwaga Przyjęcia w trybach nagłych odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Wstrzymana została także działalność Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz ograniczono funkcjonowanie oddziałów stacjonarnych do przyjęć pilnych.
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej odbywa się tylko w przypadku skierowań wystawionych przez lekarzy posiadających umowę z SPS ZOZ w Lęborku.

Ograniczono także świadczenia w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez wstrzymanie wykonywanie badań USG, RTG, TK, mammografii oraz kolonoskopii i endoskopii. Wymienione wcześniej badania realizowane są w przypadku zlecania przez inne komórki organizacyjne szpitala, skierowań wystawionych przez lekarzy posiadających umowę z SPS ZOZ w Lęborku, a także w sytuacji wysokiego ryzyka pogorszenia stanu zdrowia, w tym skierowań wystawionych w ramach procedury DILO.

Informację nt. świadczonych usług oraz wprowadzonych ograniczeń można uzyskać pod specjalnie dedykowanym adresem e-mail ? [email protected]

Wykaz telefonów do rejestracji SPS ZOZ w Lęborku pod którymi pacjenci mogą uzyskać informację dotyczące bieżącego funkcjonowania poszczególnych komórek

Biuro Obsługi Pacjenta (przy SOR) 59 8635 333
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 59 8635 348 59 8633 326
Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna 59 8633 000
Centralna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 59 8635 289 59 8635 283
Laboratorium Analityczne 59 8635 217
Laboratorium Mikrobiologiczne 59 8635 298
Pracownia Diagnostyki Obrazowej 59 8635 227
Pracownia Endoskopii 59 8635 264
Pracownia Patomorfologii 59 8635 204
Dział Fizjoterapii 59 8635 213
Poradnia Zdrowia Psychicznego 59 8635 329
Psychiatryczna Izba Przyjęć 59 8635 785
Oddziały Psychiatryczne 59 8635 296