Reklama

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku oraz Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego zapraszają na Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 14 września 2017 r. o godzinie 16:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, w Lęborku, ul. Krzywoustego 1

W ramach Forum odbędą się konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok  2018. Zgłoszenia należy przesłać do 12 września 2017 roku  na adres mailowy: magdalena.pipka@gmail.com lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia EDUQ Lębork, ul. Krzywoustego 1/135. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.eduq.pl

PROGRAM FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

14.09.2017r. godz. 16:00 – Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

  • 15:30-16:00 –  Rejestracja uczestników.
  • 16:00-16:10 –  Powitanie i wprowadzenie do Forum.
  • 16:15-17:30- Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 – Magdalena Witkowska- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
  • 17:30-17:45-   Przerwa kawowa
  • 17:45-18:05-   Współpraca samorządu Powiatu Lęborskiego z organizacjami pozarządowymi-Dorota Kidrowska – Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego.
  • 18:05-18:30-  OWES w subregionie słupskim – skuteczne wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej – Tomasz Keler – animator OWES w subregionie słupskim.
  • 18:30-19:00 – Sprawozdanie z rocznej działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
  • Lęborskiego- Hanna Janczak-  przewodnicząca ROPPL./ Zmiany w Regulaminie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego/ Głosowanie- Janusz Pomorski- sekretarz ROPPL
  • 19:00–19:10– Podsumowanie Forum.
  • 19:10 – Poczęstunek