Reklama

W ramach drugiego konkursu grantowego Funduszu Akumulator Społeczny, organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z trzech powiatów (lęborski, wejherowski, pucki) Stowarzyszenie EDUQ z Lęborka przekazało 65 673,11 zł na realizację 54 projektów społecznych.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lęborku. Na przedstawione we wnioskach działania można było otrzymać do 5000 zł. W trzech powiatach, których operatorem jest Stowarzyszenie EDUQ złożono 171 wniosków – 54 z nich otrzymały finansowanie.

– Fundusz funkcjonuje na całym Pomorzu, ale to na naszym terenie obserwujemy największą aktywność mieszkańców. Z samego powiatu lęborskiego wpłynęło do nas 91 wniosków, zaledwie o jeden mniej niż w tak dużej aglomeracji jaką jest Gdańsk – mówi Magdalena Pipka, animatorka Akumulatora Społecznego w Stowarzyszeniu EDUQ. – Staramy się wspierać małe inicjatywy, projekty w których mieszkańcy wnioskują o 500zł, czasem nawet mniej. Są aktywni, pozyskują sponsorów, wykorzystują wolontariat. Dzięki temu nasza pomoc owocuje świetnymi inicjatywami – dodaje.

Finansowanie otrzymują wnioski, w których zaplanowano działania na rzecz dobra wspólnego. W ten sposób, Stowarzyszenie EDUQ wspiera organizację wystaw, imprez integracyjnych, turniejów sportowych, wyjazdów edukacyjnych czy wyposażenia miejsc służących lokalnej społeczności.

Informację o kolejnych konkursach grantowych można uzyskać śledząc fanpage Stowarzyszenia EDUQ pod adresem: www.facebook.com/eduqpoland lub odwiedzając stronę www.eduq.pl.

Zadanie „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany!” jest współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dodatkowe środki Stowarzyszenie EDUQ pozyskuje z jednostek samorządu – Starostwa Powiatowego w Lęborku, Gminy Cewice, Gminy Miasto Łeba oraz Gminy Luzino.