Reklama

Już w najbliższy poniedziałek, 29 lipca o godz. 11.00, w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbędzie się XXXII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Głównym tematem sesji będzie pomorska służba zdrowia i wyrażenie przez radnych zgody na przekształcenie w jedną spółkę Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku oraz Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej w Gdańsku.

Przekształcenie szpitala i przychodni w jedną spółkę ma na celu przede wszystkim obniżenie zobowiązań szpitala poprzez przejęcie przez samorząd województwa pomorskiego zobowiązań  w wysokości blisko 13 mln zł , które SWP zamierza odzyskać w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto dzięki tej zmianie wykorzystany będzie potencjał z zakresie rozszerzenia udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji jak i komercyjnych usług medycznych (m.in. urologia, okulistyka, chirurgia plastyczna), jak również możliwy będzie większy udział szpitala na rynku świadczeń zdrowotnych i bardziej elastyczna reakcja na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia.

– Wartością dodaną połączenia PCT i Przychodni Rehabilitacyjnej jest zagospodarowanie pomieszczeń opuszczonych przez odziały kardiochirurgii dziecięcej, neurochirurgii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, które dotychczas znajdowały się przy ul. Powstańców Warszawskich. Zwolnione powierzchnie będą stanowiły m.in. dogodną lokalizację gabinetów oraz przychodni rehabilitacyjnych połączonych placówek – mówi Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego. Zakłada się, że Zakład Rehabilitacji  powstały z połączenia tych dwóch placówek stanie się liderem wśród placówek rehabilitacyjnych w Gdańsku pod względem udziału w rynku (około 30% wśród 25 podmiotów).

Radni podejmą również  decyzję w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku. W styczniu 2012 r. sejmik wyraził zgodę na sprzedaż w drodze przetargu przedsiębiorstwa – przychodni, w skład której wchodzi nieruchomość przy Al. Zwycięstwa 39. We wrześniu 2012 r. zarząd województwa ogłosił przetarg na zbycie ww. przedsiębiorstwa, do którego przystąpił Michał Grabicki, oferujący kwotę 3,567 mln zł. Podjęte działania miały na celu pozyskanie inwestora, który będzie kontynuował działalność medyczną w dotychczasowym zakresie, w oparciu o istniejącą, jak i zmodernizowaną we własnych zakresie infrastrukturę, poprzez zaangażowanie własnych środków finansowych, co pozwoli na podniesienie jakości usług medycznych. W wyniku przetargu na zbycie przedsiębiorstwa nowy właściciel przejmie jego działalność, majątek i pracowników.  Realizacja powyższego wymaga podjęcia przez pomorski sejmik uchwały w sprawie likwidacji placówki, która zakończy się z dniem 30 grudnia br.

Sejmik zdecyduje również o powierzeniu Powiatowi Wejherowskiemu z dniem 1 września br. zadania prowadzenia Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Z.Kieturakisa w Wejherowie. Szkoła ma charakter lokalny, większość uczniów to mieszkańcu Wejherowa i powiatu wejherowskiego, przez co placówka wpisuje się w lokalną sieć szkolnictwa zawodowego. Przejęcie szkoły przez powiat pozwoli na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do zmieniającego się rynku pracy na tym terenie oraz kształtowanie na jego obszarze optymalnej sieci szkół kształcących młodzież i dorosłych na poziomie średniego szkolnictwa zawodowego, w tym w zawodach medycznych i społecznych.

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej:

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/sejmik/uchwaly/projekty_uchwal

Poprzedni artykułTurnieje siatkówki plażowej w Lęborku
Następny artykułPGE ARENA Gdańsk wkrótce jak park rozrywki