Reklama

Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina o ustawowych terminach składania deklaracji podatkowych na rok 2013:

1. Podatek rolny i podatek leśny: osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji  na podatek rolny / leśny na rok 2013 do dnia 15 stycznia 2013r.

2. Podatek od nieruchomości – osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości  na rok 2013 do dnia 31 stycznia 2013r.

3. Podatek od środków transportowych: osoby fizyczne oraz osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2013 do dnia 15 lutego 2013r.