Reklama

Jeszcze w sierpniu, w województwie pomorskim, zostanie zapoczątkowany Program Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”. To wspólny projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku.

Województwo pomorskie to pierwszy region, w którym zostanie zapoczątkowana realizacja  programu. Docelowo, od 2013 r., dołączą do niego województwa: kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Celem programu jest podjęcie kompleksowych działań obejmujących m.in. diagnozę potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych osób autystycznych, pomoc terapeutyczną, szkolenia dla osób i środowisk zaangażowanych w pracę z takimi osobami, a także budowanie systemu wolontariatu i partnerstwa na rzecz pomocy osobom autystycznym oraz ich rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Program będzie również upowszechniać wiedzę o autyzmie i problemach z nim związanych.

Istotnym elementem programu jest prowadzenie szkoleń i szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się z tym problemem na gruncie zawodowym: lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej (na szczeblu gminnym i powiatowym) oraz kuratorów.

fot. zrozumiecautyzm.pl

W ramach programu powstawać mają Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne dla dzieci autystycznych i ich rodzin. Dzięki temu możliwe będzie szersze dotarcie do osób dotkniętych autyzmem oraz prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży autystycznej oraz zajęć psycho-edukacyjnych i szkoleń dla rodziców. Pierwszy z takich punktów zostanie zorganizowany w gminie Przodkowo. Organizatorzy programu chcą także, w kolejnych latach, szukać rozwiązań na rzecz aktywizacji zawodowej osób dotkniętych autyzmem oraz tworzyć ośrodki pobytu stałego.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przeznaczy na program w ciągu 5 lat ok. 2,5 mln zł (ok. 500 tys. zł rocznie). W ramach programu inicjatorzy zamierzają nawiązać współpracę z terapeutami oraz instytucjami, które dotychczas udzielały wsparcia dzieciom autystycznym i ich rodzinom – zarówno z ośrodkami pomocy rodzinie, jak i innymi placówkami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Docelowo funkcjonowałyby one jako lokalne centra pomocy dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Na terenie trzech województw, objętych programem, ok. 2,5 – 3 tys. osób może być dotkniętych autyzmem. To nadzieja, że dzięki programowi uda nam się dotrzeć chociaż do części tych osób, a przede wszystkim przeszkolić osoby, które będą mogły służyć pomocą osobom dotkniętym autyzmem i ich opiekunom jak najbliżej miejsca ich zamieszkania.

Na potrzeby programu powstanie strona internetowa oraz profil na Facebook.com.