Reklama

Marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpiszą z gminą Osiek aneks do umowy o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego dla projektu „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców gminy Osiek”.

Na podstawie aneksu nastąpi przyznanie dodatkowej kwoty dofinansowania w wysokości 504,7 tys. zł oraz podniesienie poziomu dofinansowania z 60% do 85% (tj. maksymalnego). Po podpisaniu aneksu łączna kwota dofinansowania wyniesie 1,71 mln zł, a wartość projektu ogółem to 2,07 mln zł.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznając dodatkowe dofinansowanie uwzględnił nadzwyczajną sytuację, w której znalazła się gmina Osiek w związku z przejściem przez jej teren 14 lipca br. trąby powietrznej. Spowodowała ona znaczne zniszczenia i konieczność poniesienia kosztów ich usuwania, co jest bardzo poważnym obciążeniem dla gminy mającej status najbiedniejszej w powiecie, województwie i kraju.

fot. UG Osiek

Projekt był realizowany od marca 2010 r. do czerwca 2011 r. Obejmował budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni użytkowej ok. 1 tyś. m2. Z powstałej infrastruktury sportowej korzystają już uczniowie Zespołu Szkół w ramach programu obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego, a także lokalna społeczność. Celem projektu jest zapewnienie warunków uprawiania i rozwoju sportu, profilaktyka, poprawa stanu zdrowotności oraz integracja społeczna mieszkańców gminy. Poprawi się dostęp oraz jakość oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej w gminie Osiek.