Reklama

Od paru dni trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku od mostu na rzece Łebie do ul. Orzeszkowej. Inwestycja ta łączy się z istotnymi zmianami w organizacji ruchu w centrum Lęborka.

fot. e-Lębork

W związku z przewidzianym również w tym samym czasie remontem mostu zamknięty został wjazd w tę część ul. Armii Krajowej od strony skrzyżowania. Jako pierwszy z ruchu wyłączony został odcinek ulicy pomiędzy mostem a ul. M. Konopnickiej, wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą.

W miarę postępu prac wyłączane z ruchu będą kolejne odcinki ulicy, przy jednoczesnym przywracaniu częściowego ruchu na odcinkach już zrealizowanych. Utrudnienia mają potrwać do czerwca.

Efektem przedsięwzięcia będzie nowa kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe i roztopowe po odpowiednim podczyszczeniu do rzeki Łeby, a także odtworzenie nawierzchni ulicy i chodników na całym odcinku objętym robotami. Od mostu do granicy dawnych murów miejskich jezdnia będzie asfaltowa, natomiast od murów do Placu Pokoju jezdnia wykonana będzie z kostki kamiennej. Na całej długości tego odcinka powstaną chodniki z kostki kamiennej. Dawny przebieg murów obronnych zaznaczony będzie nawierzchni czerwona cegłą klinkierową.

Inwestycja jest ostatnim przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Poprzedni artykułBiegi o Grand Prix Lęborka
Następny artykułDuża Rodzina 4+