Reklama

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku prosi mieszkańców o telefoniczne zgłaszanie miejsc pobytu osób bezdomnych, koczujących na terenie miasta i okolic.

Pogoda panująca na zewnątrz jest ogromnym zagrożeniem dla osób bezdomnych. Informację można składać pod następującymi numerami telefonów:

  • MOPS Lębork: 0-59/8622-711
  • Noclegownia: 0-59/8634-755
  • Powiatowy Koordynator Spisu Bezdomnych przy MOPS: 0-59/8634-963, 600-312-030
  • Komenda Powiatowa Policji: 997
  • Straż Miejska: 0-59/8622-911
fot. Sławomir Łukaszuk