Reklama

Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” przypomina o upływającym 5 grudnia terminie składania aplikacji o dotacje. To ostatni dzwonek, jeżeli ktoś chce pozyskać fundusze na początku przyszłego roku.

Trwający do 5 grudnia nabór obejmuje następujące konkursy:

  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa dla sektora publicznego,
  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa dla sektora społeczno-  gospodarczego,
  • Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dla sektora społeczno-  gospodarczego,
  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa dla sektora społeczno- gospodarczego,
  • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej da sektora publicznego,
  • Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej dla sektora społeczno-  gospodarczego.

Aplikacje należy składać w terminie od 4 listopada do 5 grudnia 2011 roku w biurze  LGR „Pradolina Łeby” ul. Pomorska 67, 84-250 Gniewino. Dokładne informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej www. pradolinaleby.pl.